Zmiana administratora danych osobowych

1 lutego 2023 roku Duda-Cars i Voyager Group połączyły się, a właścicielami obu spółek zostali Maria i Marcin Duda. Zmiana właściciela skutkuje zmianą administratora danych osobowych dla klientów serwisu Mercedes-Benz, a także klientów serwisu Mazda oraz Alfa Romeo i Jeep (wraz z Lancia, Chrysler, Dodge), przy ul. Świętego Michała 20 w Poznaniu.

Zmiana administratora danych osobowych

Nowymi administratorami Państwa danych osobowych są odpowiednio:

  • w przypadku serwisu Mercedes-Benz  – Duda-Cars S.A.
  • w przypadku serwisu Mazda oraz serwisów Alfa Romeo i Jeep – Voyager Group Sp. z o.o.

_____________________________________________________________________________________________________

Informacja w sprawie zmiany administratora danych osobowych serwisu Mercedes-Benz: pobierz.

Informacja w sprawie zmiany administratora danych osobowych serwisów Mazda oraz Alfa Romeo i Jeep (wraz z Lancia, Chrysler, Dodge): pobierz.

_____________________________________________________________________________________________________

Co oznacza zmiana administratora danych osobowych?

To proces, w którym odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przechodzi z jednej osoby lub organizacji na drugą. Taka zmiana może być następstwem, np. fuzji, przejęcia lub sprzedaży firmy. Ostatecznym celem zmiany administratora danych osobowych jest zapewnienie, że dane osobowe są nadal przetwarzane zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Główne zmiany, które powstają w wyniku zmiany administratora danych osobowych:

Nowy administrator danych osobowych ma obowiązek wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych, które mu zostały powierzone.
Nowy administrator danych osobowych musi powiadomić osoby, których dane osobowe są przetwarzane, o zmianie administratora danych osobowych, a także o sposobie, w jaki ich dane osobowe będą przetwarzane w przyszłości. Osoby te mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez nowego administratora danych osobowych.
Nowy administrator danych osobowych musi przestrzegać tych samych przepisów prawnych, co poprzedni administrator danych osobowych, w tym rozporządzenia RODO (RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Musi także przestrzegać innych przepisów krajowych lub międzynarodowych, które regulują przetwarzanie danych osobowych.
Nowy administrator danych osobowych musi zgodnie z prawem udokumentować proces przekazywania danych osobowych od poprzedniego administratora danych osobowych, włącznie z podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oraz środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zastosował, aby zapewnić ochronę danych osobowych.

Zmiana administratora danych osobowych jest złożonym procesem, który wymaga przestrzegania różnych przepisów prawnych. Ostatecznie jednak zmiana ta ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i że osoby, których dane osobowe są przetwarzane, są informowane o zmianach i mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.