Broszury informacyjne dla klientów salonu i serwisu Voyager Group:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO), respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Broszura informacyjna dla klientów marki Jeep i Alfa Romero
Broszura informacyjna dla klientów marki Mazda
Broszura informacyjna dla klientów marki Mercedes-Benz

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Voyager Group Sp. z o.o. oraz Voyager Group Z. Grabski, B. Nawrocka sp.j. z siedzibą przy ul. św. Michała 20, 61-023 Poznań.

Voyager Group szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisów internetowych Voyager Group zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi (w dalszej części “Usługa”), a także w celu umożliwienia Voyager Group przeprowadzenia ankiety dotyczącej zrealizowanej Usługi;
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności Voyager Group Sp. z o.o., Voyager Group Z. Grabski, B. Nawrocka sp.j. oraz spółek Grupy Fiat, Mazda Polska i Mercedes-Benz Polska, oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz Voyager Group, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów. Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej oraz wiadomości SMS.

SKUTKI EWENTUALNEGO BRAKU UDZIELENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana Usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej Usługi.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PODANE DO WIADOMOŚCI;
Państwa dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą Usługą i działaniami marketingowymi oraz przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz Spółki, którym dane osobowe zostały zakomunikowane jak niżej przewidziano.

PODMIOTY, KTÓRYM DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE
Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji. Poza tym, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przekazane również do Sieci sprzedaży FCA Poland S.A. , Mazda Polska oraz Mercedes-Benz Polska, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.

TWOJE PRAWA
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204). Zapewniamy Pani /Panu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych , wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: Voyager Group Sp. z o.o. lub Voyager Group Z. Grabski, B. Nawrocka sp.j. 61-023 Poznań, ul. św. Michała 20.