Umweltzone – Strefa Ochrony Środowiska w Niemczech

Informacja o dopuszczalnnych rodzajach naklejek w ztrefie Umweltzone1 stycznia 2008r. w celu poprawy jakości miejskiego powietrza zaczęły powstawać w Niemczech strefy ekologiczne, do których wjazd możliwy jest jedynie dla pojazdów, które spełniają określone kryteria. Każdy samochód wjeżdżający do strefy Umweltzone musi mieć odpowiednią nalepkę ekologiczną przyklejoną na przedniej szybie w widocznym miejscu. Znak początku Strefa Ochrony Środowiska w NiemczechPoczątek strefy Umweltzone oznaczony jest kolorowym znakiem drogowym z umieszczoną informacją jaki kolor naklejki umożliwia wjazd do danej strefy. Koniec strefy oznaczony jest szarym znakiem drogowym.

Wyjątkowo w Berlinie do końca roku 2014 do strefy oznaczonej zielonym kolorem możliwy jest wjazd samochodów, które posiadają żółtą naklejkę, i które zostały zarejestrowane poza granicami Niemiec . Dla pojazdów zarejestrowanych w Niemczech do zielonej strefy możliwy jest wjazd tylko i wyłącznie z zieloną naklejką!

Znak końca strefy ekologicznej Umweltzone w NiemczechZakupiona naklejka ważna jest bezterminowo i dotyczy tylko i wyłącznie pojazdu, którego numer rejestracyjny widnieje na naklejce. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego lub wymiany szyby konieczny jest zakup nowej naklejki.

 

W zależności od stopnia czystości spalin pojazdu rozróżniamy 3 rodzaje naklejek ekologicznych:

Czerwona / norma Euro2: dla pojazdów z silnikiem Diesla zarejestrowanych w latach 1997-2000 oraz pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w latach 01.10.1996-30.09.2001

Żółta / norma Euro 3: dla pojazdów z silnikiem Diesla zarejestrowanych w latach 2001-2005 oraz pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w latach 01.10.2001-30.09.2006

Zielona / norma Euro 4: dla pojazdów z silnikiem Diesla zarejestrowanych od 2006r. oraz dla pojazdów ciężarowych zarejestrowanych od 01.10.2006r. Ponadto do strefy zielonej zaliczamy samochody z silnikiem benzynowym zarejestrowane począwszy od roku 1993 (norma czystości spalin Euro 1 lub wyższa)

Zgodnie z niemieckimi przepisami nalepki ekologicznej nie otrzyma pojazd z silnikiem benzynowym zarejestrowany przed rokiem 1993, samochód osobowy z silnikiem Diesla zarejestrowany przed rokiem 1997 oraz samochód ciężarowy zarejestrowany przed dniem 01.10.1996r.

 

Nalepkę ekologiczną Umweltzone można uzyskać w naszej Stacji Kontroli Pojazdów. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zakupu naklejki prosimy o kontakt: www.stacjakontrolipoznan.pl/umweltzone/