Symbole Ameryki – Wielka Pieczęć USA

Wielka Pieczęć Stanów Zjednoczonych służy do potwierdzania autentyczności państwowych dokumentów, po raz pierwszy użyto jej we wrześniu 1782 roku.

Co ciekawe Stany Zjednoczone nie posiadają tradycyjnego herbu, dlatego też nieoficjalnie uznaje się za niego awers pieczęci. Zarówno awers i rewers znajdują się na banknocie jednego dolara.

Awers. Na awersie widnieje najbardziej rozpoznawalny ptak w USA – orzeł bielik amerykański (bald eagle). Początkowo Benjamin Franklin był przeciwny wykorzystaniu orła jako symbolu na pieczęci, uważając go za rozbójnika. Jako własną kandydaturę proponował indyka, jednak w obawie przed kpiną ze strony innych nacji (gulgotanie indyka i niezdarny chód) wybrano ostatecznie bielika amerykańskiego, którego wizerunek jest dumny i drapieżny.

Awers Wielkiej Pieczęci USA

Awers Wielkiej Pieczęci USA

Na pieczęci orzeł trzyma w jednym ze szponów 13 strzał symbolizujących trzynaście pierwotnych kolonii Ameryki, w drugim zaś trzyma gałązkę oliwną z trzynastoma listkami. Gałązka oznacza pokój, strzały zaś zdolność do wojny. Głowa bielika jest zwrócona w kierunku gałązki, co symbolizuje, chęć USA do utrzymania pokoju. Na piersi orła znajduje się tarcza w barwach flagi amerykańskiej, w dziobie zaś trzyma wstęgę z przesłaniem: „Jedno uczynione z wielu”. Nad jego głową znajduje się nimb z trzynastoma gwiazdami na niebieskim tle.

Rewers. Na rewersie widnieje niedokończona piramida składająca się z 13 warstw. Na samym jej dole zapisano rzymskimi cyframi rok 1776 (kiedy to uchwalono Deklarację Niepodległości USA). Zamiast wierzchołka piramidy znajduje się wszystkowiedzące oko opatrzności, które bywa interpretowane jako symbol Boga pilnującego ludzkości. Górny napis oznacza „Bóg spojrzał życzliwie na nasze przedsięwzięcie”, natomiast dolny “Nowy Porządek Wieków”.

Rewers Wielkiej Pieczęci USA

Rewers Wielkiej Pieczęci USA

Banknot 1 dolarowy z widocznym awersem i rewersem wielkiej pieczęci USA