VoyagerGroup

Jazda testowa

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Voyager Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała 20 w Poznaniu (61-023) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania."
"Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej przez Voyager Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała 20 w Poznaniu (61-023) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną."